Písomná otázka E-011038/10 Andreas Mölzer (NI) Komisii. Opatrenia EÚ na podporu zdravia včiel