Výzva na predloženie návrhov v rámci pracovného programu na rok 2012 Ľudia siedmeho rámcového programu v oblasti výskumu, technického rozvoja a demonštračných činností