Rozsudok Súdu pre verejnú službu (druhá komora) z 29. septembra 2011.