Písomná otázka E-000901/11 Nuno Melo (PPE) Komisii. IGCP tvrdí, že Portugalsko je schopné počas dvoch rokov platiť úroky vo výške 7 %