ROZHODNUTIE RADY ktorým sa Nemecku povoľuje uplatňovať zníženú sadzbu dane z elektrickej energie priamo dodávanej plavidlám kotviacim v prístave („elektrina z pobrežnej elektrickej siete“) v súlade s článkom 19 smernice 2003/96/ES Návrh ROZHODNUTIE RADY ktorým sa Nemecku povoľuje uplatňovať zníženú sadzbu dane z elektrickej energie priamo dodávanej plavidlám kotviacim v prístave („elektrina z pobrežnej elektrickej siete“) v súlade s článkom 19 smernice 2003/96/ES