Písomná otázka E-009740/11 Sergio Paolo Frances Silvestris (PPE) Komisii. Prostriedky z fondu EFRR pre región Kampánia