Písomná otázka E-003698/11 Roberta Angelilli (PPE) Komisii. Šírenie baktérie Pseudomonas syringae pv. actinidiae (PSA), spôsobujúcej bakteriálnu hrdzu na kivi