Nariadenie Komisie (EÚ) č. 56/2010 z  21. januára 2010 , ktorým sa ustanovuje zákaz lovu rajotvarých v zóne ICES IV a vo vodách ES zóny IIa plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Holandska