Rozhodnutie Rady (EÚ) 2018/1599 z 15. októbra 2018 o podpise Dohody o voľnom obchode medzi Európskou úniou a Singapurskou republikou v mene Európskej únie