Komission asetus (EU) N:o 250/2010, annettu 24 päivänä maaliskuuta 2010 , nimityksen kirjaamisesta suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin (Farine de Petit Épeautre de Haute Provence (SMM))