Písomná otázka E-009111/11 Monika Flašíková Beňová (S&D) Komisii. Prístup k spravodlivosti pre obeti izraelsko-palestínskeho konfliktu