Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/953 ze dne 15. června 2016 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny