Rozhodnutie Komisie z 30/09/2011 ktorým sa koncentrácia vyhlasuje za zlučiteľnú so spoločným trhom (Vec COMP/M.6361 - ZF / HANSEN) podľa nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (Iba anglické znenie je autentické)