Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec COMP/M.5749 – Glencore/Chemoil Energy) – Vec, ktorá môže byť posúdená v zjednodušenom konaní Text s významom pre EHP