T-300/12. sz. ügy: A Törvényszék 2014. október 8-i ítélete – Lidl Stiftung kontra OHIM – A Colmeia do Minho (FAIRGLOBE) [ „Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A FAIRGLOBE közösségi ábrás védjegy bejelentése — A korábbi GLOBO nemzeti szóvédjegyek — Viszonylagos kizáró ok — A korábbi védjegyek tényleges használatának hiánya — A 207/2009/EK rendelet 42. cikkének (2) és (3) bekezdése — A 2868/95/EK rendelet 22. szabályának (3) és (4) bekezdése” ]