Vec T-612/19 R: Uznesenie predsedu Všeobecného súdu z 11. marca 2020 – Aceto Agricultural Chemicals/Komisia („Predbežné opatrenie – Prípravky na ochranu rastlín – Neobnovenie schválenia účinnej látky chlórprofám – Návrh na odklad vykonania – Neexistencia naliehavosti“)