Odborné vzdelávanie sudcov v oblasti práva hospodárskej súťaže EÚ a v oblasti justičnej spolupráce medzi sudcami vnútroštátnych súdov