Návrhy generálneho advokáta - Trabucchi - 8. novembra 1973. # Past & Co. Kg proti Hauptzollamt Freiburg. # Návrh na začatie prejudiciálneho konania Finanzgericht Baden-Württemberg - Nemecko. # Vec 128-73. Past TITJUR