Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec M.9913 – Hella/Minth/JV) Vec, ktorá môže byť posúdená v rámci zjednodušeného postupu (Text s významom pre EHP) 2020/C 298/04