Zaak T-113/12: Arrest van het Gerecht van 21 januari 2014 — Bial-Portela/BHIM — Probiotical (PROBIAL) ( „Gemeenschapsmerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor gemeenschapsbeeldmerk PROBIAL — Oudere nationale, internationale en communautaire woord- en beeldmerken, onderscheidingsteken, handelsnaam en beeldteken Bial — Relatieve weigeringsgronden — Artikel 8, lid 1, sub b, en leden 4 en 5, van verordening (EG) nr. 207/2009” )