Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Rola wewnętrznych grup doradczych w monitorowaniu wdrażania umów o wolnym handlu” (opinia rozpoznawcza na wniosek Parlamentu Europejskiego)