Písomná otázka E-7888/10 Marc Tarabella (S&D) Rade. Európske právne predpisy súvisiace s americkým zákonom o nerastných surovinách z oblastí postihnutých konfliktom (tzv. Conflict-Minerals Law)