Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č. 193/2012 z  8. marca 2012 , ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 560/2005, ktorým sa ukladajú určité osobitné obmedzujúce opatrenia namierené proti určitým osobám a subjektom v dôsledku situácie na Pobreží Slonoviny