Vec T-323/10: Rozsudok Všeobecného súdu zo 16. novembra 2011 — Chabou/ÚHVT — Chalou (CHABOU) [ „Ochranná známka Spoločenstva — Námietkové konanie — Prihláška slovnej ochrannej známky Spoločenstva CHABOU — Skoršie národné a medzinárodné slovné ochranné známky Chalou — Zamietnutie zápisu — Relatívny dôvod zamietnutia — Pravdepodobnosť zámeny — Článok 8 ods. 1 písm. b) a článok 12 písm. a) nariadenia (ES) č. 207/2009“ ]