Písomná otázka E-3932/10 Mara Bizzotto (EFD) Komisii. Transpozícia Bolkesteinovej smernice (2006/123/ES) v Rumunsku a jej vplyv na ambulantný predaj na verejných priestranstvách a týždenných trhoch