Písomná otázka P-3127/10 David Martin (S&D) Komisii. Asociačná dohoda medzi EÚ a Izraelom – možné posilnenie vzťahov