Krajský súd v Prešove, uznesenie zo dňa 30/10/2012