Písomná otázka E-001047/11 Ramon Tremosa i Balcells (ALDE) Komisii. Ekologické úrovne prietoku rieky Ebro