Písomná otázka E-3687/10 Nikolaos Salavrakos (EFD) Komisii. Grécke univerzity