Písomná otázka E-008270/11 Marc Tarabella (S&D) Komisii. Porušovanie Dohovoru, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda