Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende M.9932 — Kaufland/SCP Real Digital Assets) (Text av betydelse för EES) 2020/C 331/02