Besluit om geen bezwaar aan te tekenen tegen een aangemelde concentratie (Zaak M.9932 — Kaufland/SCP Real Digital Assets) (Voor de EER relevante tekst) 2020/C 331/02