Vec C-649/11 P: Odvolanie podané 19. decembra 2011 : Cooperativa Vitivinícola Arousana, S. Coop. Galega proti rozsudku Všeobecného súdu (tretia komora) z  5. októbra 2011 vo veci T-421/10, Cooperativa Vitivinícola Arousana, S. Coop. Galega/Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) a María Constantina Sotelo Ares