Písomná otázka E-7400/10 Oreste Rossi (EFD) Komisii. Vzdelanie: Európa musí na tento problém reagovať