Vec C-52/10: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z  9. júna 2011 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Symvoulio tis Epikrateias — Grécko) — Eleftheri tileorasi A.E. „ALTER CHANNEL“ , Konstantinos Giannikos/Ypourgos Typou kai Meson mazikis Enimerosis kai, Ethniko Symvoulio Radiotileorasis (Smernica 89/552/EHS — Činnosti televízneho vysielania — Článok 1 písm. d) — Pojem „skrytá reklama“ — Zámer — Prezentácia estetického stomatologického ošetrenia počas televíznej relácie)