/* */

Písomná otázka P-011313/10 Silvana Koch-Mehrin (ALDE) Komisii. Osobitná daň v Maďarsku a odvetvie telekomunikácií