Vec T-416/10: Rozsudok Všeobecného súdu z  8. mája 2012 — Yoshida Metal Industry/ÚHVT — Pi-Design a i. (Znázornenie plochy s čiernymi bodkami) [ „Ochranná známka Spoločenstva — Konanie o vyhlásenie neplatnosti — Obrazová ochranná známka Spoločenstva znázorňujúca plochu s čiernymi bodkami — Tvar výrobku nevyhnutný na dosiahnutie technického výsledku — Článok 7 ods. 1 písm. e) bod ii) nariadenia (ES) č. 207/2009“ ]