Písomná otázka E-1734/10 Proinsias De Rossa (S&D) Komisii. Podvod: nelegálny telefonický predaj akcií (tzv. Boiler-room fraud)