Nariadenie Komisie (ES) č. 546/79 z 22. marca 1979, na základe ktorého dovoz vyšívanej bielizne pre domácnosť zo Singapuru a Malajzie podlieha predloženiu osvedčenia o pôvode