Písomná otázka E-009607/11 Nuno Teixeira (PPE) Komisii. Ďalšie kroky vo vzťahoch medzi Úniou a Ukrajinou