Rozhodnutie Komisie z 06/06/2013 ktorým sa koncentrácia vyhlasuje za zlučiteľnú so spoločným trhom (Vec COMP/M.6909 - QATAR INVESTMENT AUTHORITY/ KINGDOM HOLDING COMPANY / FRHI HOLDINGS) podľa nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (Iba anglické znenie je autentické)