Vec T-15/09: Rozsudok Všeobecného súdu z  9. marca 2010 — Euro-Information/ÚHVT (EURO AUTOMATIC CASH) [ Ochranná známka Spoločenstva — Prihláška slovnej ochrannej známky Spoločenstva EURO AUTOMATIC CASH — Absolútne dôvody zamietnutia — Nedostatok rozlišovacej spôsobilosti — Článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 40/94 [teraz článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009] — Opisná povaha — Článok 7 ods. 1 písm. c) nariadenia (ES) č. 40/94 [teraz článok 7 ods. 1 písm. c) nariadenia (ES) č. 207/2009] ]