Písomná otázka P-9667/10 Romana Jordan Cizelj (PPE) Komisii. Únik červeného toxického kalu v Maďarsku: cezhraničné dôsledky