Salerno a i./Komisia TITJUR Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 30. novembra 1978. # Enrico M. Salerno, Xavier Authié a Giuseppe Massangioli proti Komisii Európskych spoločenstiev. # Spojené veci 4, 19 a 28/78.