Vec C-61/11: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Corte di Appello di Trento (Taliansko) 10. februára 2011 — trestné konanie proti El Dridimu Hassenovi alias Karimovi Soufimu