Písomná otázka E-000376/11 Andreas Mölzer (NI) Komisii. Opatrenia v nadväznosti na sledovanie dioxínového škandálu