Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1408/2003 z dnia 7 sierpnia 2003 r. wprowadzające na rok gospodarczy 2003/2004 odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 2316/1999 w odniesieniu do użytkowania gruntów odłogowanych w niektórych Państwach Członkowskich