Писмен въпрос E-001157/11 Lorenzo Fontana (EFD) до Комисията. Изявления на турския заместник министър-председател Али Бабакан относно християнството в ЕС