Návrhy generálneho advokáta - Reischl - 9. decembra 1975.