ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni (UN/ECE) eeskiri nr 89 – Ühtsed nõuded tüübikinnituse andmiseks: I. Sõidukitele seoses nende suurima kiiruse piiramisega või nende kiiruse reguleeritava piiramise funktsiooniga II. Sõidukitele seoses tüübikinnituse saanud kiiruspiirikute või reguleeritavate kiiruspiirikute paigaldamisega III. Kiiruspiirikutele ja reguleeritavatele kiiruspiirikutele